PROJECTE ESPORTIU

El projecte esportiu del CLUB BÀSQUET CAPPONT que engeguem per a la propera temporada pretén, no únicament aconseguir triomfs i fer millorar els nostres equips en els aspectes més tècnics, sinó formar i inculcar valors com el respecte, la superació i el compromís als més petits de la casa. I quina millor forma que fer-ho que fent de la junta directiva, coordinadors i entrenadors un model a seguir.

Disposem  d’un document, regim intern del club,  de referència de les actuacions per a totes les persones que integren el club, un seguit de drets i deures que cadascun dels estaments que configuren el club tenen la responsabilitat de complir i fer complir, entrenadors, jugador i pares.

Més de 90 jugadors formen les plantilles actuals del CLUB BÀSQUET CAPPONT, repartits en les diferents categories de formació.

La confiança que dipositen en el nostre club fa que sigui necessari tenir una estructura organitzativa compromesa per a un funcionament correcte del club. Aquesta estructura es divideix en tres grans àrees (tècnica, social i econòmica) que treballen paral·lelament per assolir tots els objectius que ens marquem cada temporada.

En l’àrea esportiva, disposem d’un coordinador, el sr. Raúl Nuño que s’encarrega de fer el seguiment, dissenyar i planificar les temporades de cada equip, centralitzar l’atenció als pares i mares del club per a  respondre i solucionar tots els dubtes, les aportacions i les queixes que puguin sorgir al llarg de la temporada, entre d’altres.

Per realitzar i compartir aquesta tasca esportiva, el nostre coordinador rep ajuda de dos exjugadors del club i tècnics com son el sr. Pablo Pociño i el sr Robert Campos.

Una de les característiques principals dels nostres entrenadors és que entenguin l’esport com una eina formativa i social, que prevalgui la formació i la recreació a la competició i que siguin capaços d’oferir a tots els jugadors les mateixes possibilitats de formar-se íntegrament.

El principal objectiu del Club Bàsquet Cappont es continuar sent un club de referència a la ciutat de Lleida, en els equips de formació de bàsquet.

Volem que els nostre jugadors, així com el seu entorn, sentin els nostres colors i poder disfrutar d’aquest esport al llarg de la temporada.