CONTACTE

Us podeu ficar en contacte amb nosaltres mitjançant aquest formulari de contacte:

Les dades proporcionades a aquest document es guardaran a un fitxer, el responsable del qual és CB CAPPONT amb CIF G25460411 i domicili C/ Doctora Castells s/n (CEIP Frederic Godàs) 25001 de Lleida.
Les dades que aquí proporcioneu sols es destinaran a la realització del tràmit que esteu sol·licitant i mai no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
L’interessat pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal sol·licitant-ho personalment, amb la deguda identificació o per correu electrònic a info@cbcappont.cat